ยินดีต้อนรับ

ระบบการลงทะเบียนเรียน ออนไลน์ เวอร์ชั่น 2562

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ที่จะเลือกวิถีทางให้กับตนเอง เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้เลือก จงยิ้มให้กับความสมหวังที่เลือกได้อย่างที่ตนเองคิด และเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดหวังเพื่อเข้มแข็งขึ้น


วันที่ 6-30 ส.ค. 2562 เปิดระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์
นักเรียน ม.ปลาย พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน หากข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 6-30 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์

- นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน วันที่ 6 - 30 ส.ค. 2562 ⇒ คลิกที่นี่


คำชี้แจง

นักเรียนพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน จำนวน 2 แผ่น ลงชื่อให้เรียบร้อย นำส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ภายในวันที่ 30 ส.ค. 2562