ยินดีต้อนรับ

ระบบการลงทะเบียนเรียน ออนไลน์ เวอร์ชั่น 2562

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ที่จะเลือกวิถีทางให้กับตนเอง เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้เลือก จงยิ้มให้กับความสมหวังที่เลือกได้อย่างที่ตนเองคิด และเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดหวังเพื่อเข้มแข็งขึ้น


วันที่ 21 พ.ค. 2562 ปิดระบบลงทะเบียน
นักเรียน ม.ปลาย ที่มีปัญหาการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนที่ กลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 21-24 พ.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์

- นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ตรวจสอบ แก้ไข พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน วันที่ 11 - 14 พ.ค. 2562

- นักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.5 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม วันที่ 15 - 17 พ.ค. 2562

- นักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ลงทะเบียนเรียน/ตรวจสอบ/แก้ไข กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ วันที่ 18 - 20 พ.ค. 2562

- นักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.5 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม วันที่ 22 - 23 พ.ค. 2562

- นักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ลงทะเบียนเรียน/ตรวจสอบ/แก้ไข กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ รอบที่ 3 เริ่มเวลา 12.00 น. วันที่ 24 ถึง 00.00 น. วันที่ 26 พ.ค. 2562


คำชี้แจง

กำหนดช่วงเวลาการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

• วันที่ 27 - 28 เม.ย. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.6 ลงทะเบียนเรียน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 27 เม.ย. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 28 เม.ย. 62

• วันที่ 29 - 30 เม.ย. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.5 ลงทะเบียนเรียน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 29 เม.ย. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 30 เม.ย. 62

• วันที่ 1 - 2 พ.ค. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงทะเบียนเรียน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 1 พ.ค. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 2 พ.ค. 62

• วันที่ 3 - 4 พ.ค. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.3 ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 3 พ.ค. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 4 พ.ค. 62

• วันที่ 5 - 6 พ.ค. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.2 ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 5 พ.ค. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 6 พ.ค. 62

• วันที่ 7 - 10 พ.ค. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.1 ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 7 พ.ค. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 10 พ.ค. 62

• วันที่ 11 - 14 พ.ค. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข/พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 11 พ.ค. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค. 62

• วันที่ 15 - 17 พ.ค. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม เริ่มเวลา 12.00 น. ของวันที่ 15 พ.ค. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 17 พ.ค. 62

• วันที่ 18 - 20 พ.ค. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ครั้งที่ 2 เริ่มเวลา 06.00 น. ของวันที่ 18 พ.ค. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 20 พ.ค. 62


!!หมายเหตุ!!

* หลังจากที่ให้นักเรียนตรวจสอบการ login เข้าระบบแล้ว ระบบเปิดให้ลงทะเบียนเรียนเป็นระดับชั้น หากไม่ใช่ช่วงเวลาของนักเรียนระดับชั้นใด นักเรียนไม่สามารถ login เข้าระบบได้ *


ผู้ดูแลระบบ

* เหตุผลที่ให้ทดลอง login เข้าระบบ วันที่ 22 - 24 เม.ย. เพราะ เป็นห่วงนักเรียน ม.1 ม.4 ที่ไม่เคยเข้าใช้งานระบบเลย จะไม่สามารถ Login เข้าระบบได้ รวมถึงนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ ซึ่งข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้อง ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงแก้ไขข้อมูล user และ password

* รร. ได้ทำการพัฒนาระบบ internet เพื่อรองรับการใช้งานของนักเรียนและบุคคลากรใน รร. ขยายพื้นที่สัญญาณ wifi ให้ครอบคลุม เราได้พัฒนาระบบ server เพื่อรองรับระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ วันที่ 22 - 24 เม.ย. จึงเป็นช่วงทดสอบระบบขั้นตอนสุดท้าย เพื่อรองรับการลงทะเบียนเรียนในวันที่ 25 เม.ย. 62

* วันที่ 25 เม.ย. ระบบมีปัญหา มีการกระจุกตัวของการร้องขอจาก user ของระบบ(นักเรียน) จำนวนมาก เมื่อระบบมีภาระงานหนัก จึงเกิดการขัดจังหวะกันขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว เราพยายามหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุด

* วันที่ 26 เม.ย. เราปิดระบบเพื่อแก้ปัญหา ติดต่อไปยังผู้ให้บริการสัญญาณ internet ทั้ง TOT และ CAT เพื่อตรวจสอบสัญญาณ ให้วิศวกรระบบเข้ามาตรวจสอบ มีการเคลียร์ log file ของอุปกรณ์ filewar,Router,Switch และอุปกรณ์ในระบบอื่นๆ เราตรวจสอบ Server ตรวจสอบฐานข้อมูล ตรวจสอบ code ที่เราพัฒนา เพื่อหาจุดบกพร่องและแก้ไข เพื่อให้นักเรียนลงทะเบียนได้

* วันที่ 27 เม.ย. เราเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง โดยมีการจัดการการเข้าใช้งานเป็นระดับชั้นเพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ในวันที่ 25 เม.ย. มีนักเรียนบางคน post ใน facebook ถึงความเลวร้ายของระบบ มีการแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง แต่ก็เข้าใจในความเป็นเด็ก อะไรก็ตามที่ถูกใจมักจะถูกต้องในสายตาเสมอ อะไรที่ขัดใจไม่ถูกใจมันคือสิ่งที่ผิดทั้งหมด อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่อง ขอความมีสติจงสถิตสถาพรอยู่ในตัวนักเรียนทุกคน (ครูอิทธิพล เสาร์แดน)