ยินดีต้อนรับ

ระบบการลงทะเบียนเรียน ออนไลน์

การใช้งาน
  • นักเรียนลงชื่อเข้าใช้ โดย ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ในช่อง เลขประจำตัวนักเรียน
  • รหัสผ่าน ในการใช้งานครั้งแรก คือ วันเดือนปีเกิด 8 หลัก เช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 รหัสผ่าน คือ 01012544 เป็นต้น
  • เมื่อนักเรียนเข้าระบบในครั้งแรกได้แล้ว ควร เปลี่ยนรหัสผ่านทันที
  • นักเรียนจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ เพื่อความปลอดภัย
  • เมื่อลงทะเบียนและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ควรออกจากระบบทุกครั้ง

เข้าระบบ